1.
Hoàng GD, Vũ XP. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MẤT VỮNG C1-C2 ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4652