1.
Trần TT, Phan TD. TỒN DƯ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4653