1.
Lê T Đức, Bùi TL. ĐẶC ĐIÊM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TỤY GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN, DI CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4655