1.
Hoàng Đình Âu, Doãn VN. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG BẨM SINH TÚI TINH. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4657