1.
Nguyễn XH, Vũ VT, Trần TH. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4658