1.
Hồng QQ, Phạm QH, Phạm QH, Nguyễn VH. KẾT QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG Ở BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5269