1.
Lương T Đạt, Lê TD, Dương TH, Trần BL, Thân VS, Nguyễn T Đạt, Nguyễn NS, Trần QL, Nguyễn HN. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5270