1.
Trần NL, Hoàng MA. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5271