1.
Nguyễn TN, Lê QT, Nguyễn TTH. KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5273