1.
Đỗ TTH, Phạm TY, Nguyễn V Đàn. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5274