1.
Nghiêm PT, Lê TDT. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA HOẠI TỬ RUỘT NON DO TẮC RUỘT THẮT NGHẸT VÀ TẮC MẠCH MẠC TREO. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5275