1.
Nguyễn HL, Vũ D, Ngô XL. MỨC ĐỘ LO LẮNG VỀ CÁI CHẾT CỦA HỌC VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG Y DƯỢC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5294