1.
Lê TL, Huỳnh G, Nguyễn PHN, Đặng TA. TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5297