1.
Bùi X Đạt, Nguyễn VD, Nguyễn TH, Nguyễn HT. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5303