1.
Hoàng VC, Nguyễn TN, Nguyễn CL. SO SÁNH KẾT QUẢ CẦM MÁU BẰNG KẸP CLIP VÀ KẸP CLIP KẾT HỢP VỚI TIÊM CẦM MÁU Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5304