1.
Đỗ TNL, Lê TD, Lê TD. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5305