1.
Lê DHH, Nguyễn Đoàn HAP, Trần QV, Nguyễn MH. KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5312