1.
Võ TTL, Nguyễn HD, Lý XQ. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5314