1.
Hoàng TL, Nguyễn TLT, Đào MC, Lê THA. KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5315