1.
Đỗ XT, Bạch TMH, Đinh VH. MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THẤT TRÁI VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5319