1.
Nguyễn AT, Lâm VT. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN SAU TẠI KHOA CẤP CỨU. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5323