1.
Ngô QD, Ngô XQ. NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ Ở TRẺ EM. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5325