1.
Đỗ QT, Phạm NB, Bùi X Đạt, Lê Đức S, Trần TTH, Trương VD. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5327