1.
Phạm HN, Đặng TNT. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5328