1.
Nghiêm PT, Nguyễn TV. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5332