1.
Nguyễn VB, Nguyễn CH, Trần TTT, Trần TH, Trần TN Ánh, Nguyễn MT. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5335