1.
Trần TN, Trương AT, Lê TH, Chu VT, Đào XC, Đỗ NS, Phạm TT, Lương QC, Trương TP, Trần TD, Nguyễn QT, Nguyễn XH, Trần TT, Vũ HN. NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5493