1.
Ngô QD, Ngô XQ, Phạm VB, Lê VQ. PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5498