1.
Ngô AV, Phạm TTH, Bùi TH, Nguyễn TQ. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG SUY HÔ HẤP CẤP THEO KHÍ MÁU Ở TRẺ EM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5507