1.
Trịnh NA, Trần VL, Nguyễn NT, Vũ TTH. CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5515