1.
Đỗ HA. THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỨC TĂNG CÂN TRONG THAI KỲ CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TẠI HÀ NỘI NĂM 2020. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5522