1.
Vũ PH, Trần XT, Bùi HN. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CRP, NT – PRO BNP VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐỢT CẤP Ở NGƯỜI BỆNH ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5523