1.
Vũ TT, Đèo Đức L, Quế VH, Ngô VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5528