1.
Nguyễn TB, Trần TN. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5530