1.
Trịnh Q Đôn, Nguyễn TBA, Trương VD. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5531