1.
Đỗ Đình T, Phạm VD, Ngô TH, Nguyễn TN, Khúc TTM, Nguyễn TD. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 KÉO DÀI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5532