1.
Vũ TTA, Lê VT. QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5548