1.
Vũ HT, Trần T, Lê VT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ DẠ DÀY TẾ BÀO NHẪN. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5552