1.
Nguyễn TH, Đinh NS, Hoàng TV. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6556