1.
Nguyễn TTH, Phan THT, Nguyễn TH. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6557