1.
Võ TT, Phan NT, Nguyễn BL, Võ TP. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH PFNA KHÔNG DÙNG BÀN CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6560