1.
Nguyễn Đình C, Ngô VT. ĐIỀU TRỊ GÃY 2 CỘT Ổ CỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6561