1.
Nguyễn TTM, Nguyễn KT, Trần QT, Phạm CP, Lê C Đại. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6562