1.
Nguyễn Đình M, Nguyễn TT. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6563