1.
Đặng TB, Ngô VV, Trần VG, Nguyễn HT. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6565