1.
Trần TL, Cao THH, Phạm TTH. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6568