1.
Trần MB, Hà QH, Bùi VD, Nguyễn TLG, Nguyễn QQ, Hoàng TPN, Nguyễn Đoàn D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6572