1.
Đỗ T Đạt, Đặng HH, Nguyễn TD. NỒNG ĐỘ AMH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO NUÔI CÓ BẢO TỒN TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6575