1.
Đỗ Đức T, Đào VH. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG LIÊN QUAN VỚI TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6578