1.
Nguyễn TTT, Lê T Đạt. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT DO BASEDOW BẰNG CHÂM CỨU. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6588